Afbrændingsforbud ophæves

Afbrændingsforbuddet i Vordingborg Kommune ophæves mandag den 13. august kl. 17.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning udstedte primo juli 2018 et afbrændings-forbud gældende for Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner. Forbuddet blev udstedt i medfør af beredskabslovens bekendtgørelse nr. 1339 (Afbrændingsbekendtgørelsen).

Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset, ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra og med mandag den 13. august 2018 kl. 17.00.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at som altid skal miljøreglerne for afbrænding af haveaffald følges, dvs. at der henvises til Bek. nr. 1309 (Affaldsbekendtgørelsen) samt kommunens regulativ for husholdningsaffald (herunder haveaffald).

Det betyder i praksis at du gerne må …

Grille

Bruge ukrudtsbrænder

Lave bål

Husk følgende

Brug aldrig benzin og lignende til optænding

Du må ikke gå fra åben ild, Sluk det i stedet med vand

Bål må ikke indeholde affald, heller ikke grenaffald 🌳

Du kan læse meget mere om regler og gode råd på www.msbr.dk/brandgode-raad

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har kørt til 114 naturbrande i løbet af sommeren, hvor det normale gennemsnit er på 24 naturbrande.

Yderligere information kan indhentes hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning tlf. 5578 7800 eller msbr@msbr.dk eller besøg vores hjemmeside www.msbr.dk