Affaldsfrie kyster

Kom og vær med til at befri vores kyster for affald søndag den 2. april

I anledning af Danmarks Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamlingsdag samler vi affald ind langs Vordingborg Kommunes kyster.

Det gør vi:

Søndag d.2. april 2017 kl. 10-13

Alle kan deltage – du skal bare bidrage med et par af dine dyrbare timer til en rask vandretur langs kysten i skeskab med dine naboer. Her vil vi i fællesskab rydde området for affald, der skæmmer og belaster vores fælles miljø.

Vi samler affaldet ind langs kysterne, dels fordi vi sammen kan nyde en frisk vandretur langs vores fælles kyster og dels fordi vi kan bidrage til at mindske plastikforureningen som truer fødevaregrundlaget i havet. Om 10 år er mængden af plastik i havet fordoblet, og hvis vi lader stå til, overstiger plastikmængden i 2050 vægtmæssigt mængden af fisk.

Har du lyst til at deltage og har du lyst til at påtage sig en tovholderrolle på dagen, så send en mail til naturvejleder Trine Bang hansen på mail trne@vordingborg.dk.

Det kræver ingen større forudsætninger, andet end god energi, gå-på-mod og mulighed for at deltage i ovenstående tidsrum. Vi sørger for affaldsposer, information og en koordineret indsamling af det indsamlede affald. Du kan også bare møde op på dagen.

Mødesteder:

MØNS KLINT: GeoCenteret giver en gratis fribillet og parkering til alle affaldsindsamlere. Vi mødes på pladsen foran GeoCenter Møns Klint. Tovholder: Naturvejleder Jørgen Larsen. Tlf. 5586 3600, Mail: jla@moensklint.dk

VINTERSBØLLE STRAND: Vi mødes på p-pladsen ved Vintersbølle Hospital, 4760 Vordingborg. Vi sorterer affaldet efter indsamlingen. Tovholder: Ditte Lautrup-Larsen (DN). Tlf. 4077 8760. Mail: lautrup-larsen@webspeed.dk

NORDHAVN: Vi mødes ved cafe Oscar på Havnevej 8, 4760 Vordingborg. Tovholder: Michael Georg Halder. Tlf. 5182 6046. Mail: mihl@regionsjaelland.dk

JUNGSHOVED: Vi mødes i skolegården på Jungshovedvej 46, 4720 Præstø. Her serveres kaffe og kage og vi sorterer affaldet.Tovholder: Lise Jacobsen fra Lokalrådet. Mail: lisejacobsen1@gmail.com 

PRÆSTØ: Vi mødes på Havnen over for Cafe Mocca, 4720 Præstø. Her står bådklubben klar med fiskenet og waders. Tovholder: Ole V. Jørgensen (Præstø BådKlub). Tlf. 6064 8846. www.prastobaadklub.dk 

HÅRBØLLE STRAND: Mød dine lokalpolitikere til skraldedyst og politisk debat. Vi mødes på p-pladen ved feriekoloni, Hårbøllevej 85, 4792 Askeby. Tovholder: Lena Schroll (SF). Tlf. 30267122. Mail: lena@schroll.me