Affaldssortering

Klima- og Miljøudvalget arbejder på at få indført yderligere affaldssortering i kommunens egne institutioner.

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2019 drøftede udvalget, hvordan vi, i forlængelse af indførelsen af nye affaldsordninger i de private husholdninger, kan udbrede affaldssorteringen yderligere i kommunen.

De nye affaldsordninger er generelt blevet godt modtaget og affaldsmængderne til genanvendelse er fortsat støt stigende.

I forlængelse af succesen igangsatte Klima- og Miljøudvalget på mødet et arbejde med henblik på at indføre yderligere affaldssortering i alle kommunens egne institutioner, virksomheder og administrationsbygninger.

Udvalget drøftede også på mødet, at der desværre er konstateret en markant stigning i mængden af ulovligt henkastet affald. Udvalget besluttede, at omkostninger ved ulovligt henkastet affald, skal opkræves hos dem, som har henkastet affaldet, når det er muligt at finde ud af, hvem det er.