Aftale med Idrætsråd

Vordingborg Kommune har indgået aftale om samarbejde med Vordingborg Idrætsråd.

Udvalget for Kultur, Idræts og Fritid har på mødet d. 31. oktober besluttet at indgå en ny aftale med Vordingborg Idrætsråd.

Med aftalen anerkender Vordingborg Kommune Idrætsrådet som høringsberettiget i alle emner, der har betydning for idrætsområdet i Vordingborg Kommune.

Næste større drøftelse gælder tilskudsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger. I disse drøftelser er Idrætsrådet repræsenteret sammen med andre repræsentanter for folkeoplysende foreninger.

Idrætsrådet er et ekstra talerør for idrætten og rådet mødes ca. fire gange årligt med afdelingen for Kultur og Fritid for at drøfte forskellige emner af betydning for idrætten.

Vordingborg Kommune yder idrætsrådet et årligt tilskud på 20.000 til rådets virke.

Vordingborg Idrætsråd er også med til at hædre talenter og foreninger ved årets idrætspriser i samarbejde med sponsorer og Vordingborg Kommune. Idrætsrådet er ligeledes med til at arrangere den årlige Aktiv Havn dag.

Idrætsrådet har egen hjemmeside www.viraad.dk, hvor arbejdet i idrætsrådet er beskrevet.

Alle idrætsforeninger i Vordingborg Kommune er automatisk gratis medlemmer af Vordingborg Idrætsråd.

Læs samarbejdsaftalen.