Aftale om frivillig drift af kommunale grønne arealer

Aftale giver nemmere forventningsafstemning.

Udvalget for Plan og Teknik har godkendt "Grundlag for frivillig drift af kommunale grønne arealer."

Grundlaget skal sikre, at forventningerne mellem de frivillige og kommunen bliver afstemt, når en gruppe af borgere ønsker at bruge kommunens grønne arealer til organiserede aktiviteter.

Når parterne er blevet enige om, hvilke aktiviteter der skal foregå på området, indgås en formel aftale. Aftalen beskriver ansvar og relevante forhold så alle parter kender indholdet i den indgåede aftale.

I Vordingborg Kommune er det muligt for foreninger at benytte kommunale grønne arealer til rekreative formål, som foreningerne selv har taget initiativ til. Foreningerne benytter typisk arealerne til idrætslignende aktiviteter som krolf, kroket, petanque, diskgolf, fodboldgolf osv. I andre tilfælde ønsker foreninger og andre grupper af borgere at opstille borde og bænke eller andet inventar på et kommunalt grønt areal.

Foreningernes aktiviteter på arealerne kræver ofte et andet drifts- og vedligeholdelsesniveau end det niveau, der er afsat ressourcer til i kommunens driftsbudget. For at imødekomme foreningernes ønske om at bruge arealerne, indgår kommunen og foreningerne typisk aftale om, at ansvaret for drift og vedligeholdelse af areal og inventar, der anvendes i forbindelse med foreningens aktiviteter på arealet, overgår til foreningen.

"Grundlaget for frivillig drift og vedligeholdelse af kommunale grønne arealer" er godkendt af Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 30. maj 2018 og Udvalget for Plan og Teknik den 7. juni 2018.