Aftenskoler får god bedømmelse

God bedømmelse, men fortsat mulighed for udvikling.

En ny undersøgelse om aftenskolernes roller og potentialer i Vordingborg Kommune viser, at aftenskolerne har en bred vifte af tilbud til borgerne.

Bevægelsesfag, særligt yoga, udgør størstedelen af de udbudte fag, men også håndværksfag udgør en stor del, hvorimod boglige fag ikke fylder så meget.

Den traditionelle kursist er kvinde over 55 år, faktisk er 90 procent af kursisterne på aftenskolerne i Vordingborg Kommune kvinder. Derfor er der et udviklingspotentiale for aftenskolerne i at tiltrække yngre målgrupper.

Selvom størstedelen af aktiviteterne foregår i kommunens tre købstæder, så kommer kursisterne også fra landområderne. Kursisterne er generelt meget glade for de aktiviteter, de går til på aftenskolerne, og de adspurgte forventer at fortsætte ved samme aftenskole i fremtiden. Kursisterne oplever også, at de tilbud de benytter er med til at øge deres trivsel og læring, og de er glade, når de går hjem. Rapporten slår derfor fast, at det er centralt at sikre, at aftenskolernes tilbud i fremtiden, når ud til endnu flere borgere.

Undersøgelsen har også haft fokus på samarbejdet mellem aftenskolerne og kommunen samt aftenskolerne imellem.

Aftenskolerne oplever en god daglig kommunikation med kommunen, men relationen er i praksis begrænset, og skolerne efterlyser også mere gennemsigtighed og bedre udmeldinger i forbindelse med tildeling af tilskud.

Det nævnes også at Vordingborg Kommune ikke yder så højt et tilskud sammenlignet med andre kommuner. Samarbejdet med Folkeoplysningsrådet og aftenskolerne kan også med fordel udbygges. Aftenskolernes kompetencer kan også sættes i spil i andre kommunale forvaltninger end Kultur og Fritid.

Undersøgelsen peger på, at der er et udviklingspotentiale for aftenskolerne ved fx at lade dem supplere træningstilbud mm. på sundhedsområdet.

Samarbejdet aftenskolerne imellem er meget begrænset. At der ikke samarbejdes mere på tværs kan dels forklares med aftenskolernes forskelligheder, og at de skoler der minder om hinanden er i indbyrdes konkurrence om kursisterne.

”Baggrunden for at vi har fået undersøgelsen gennemført er et ønske om, at alle borgere i Vordingborg Kommune skal have attraktive fritidstilbud stillet til rådighed. Vi synes, at det var tid til at få kortlagt vores aftenskoletilbud, og få en dialog om aftenskoletilbuddene. Med undersøgelsens resultater har vi nu gode muligheder for at vurdere, hvordan aftenskolerne bedst udvikles til fremtidens brugere.” siger formand for Folkeoplysningsrådet Helle Ancker Agergaard.

Rapporten er udarbejdet af Videnscenter for Folkeoplysning. Rapporten findes i sin helhed på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk/aftenskoleanalyse