Aftenskolerne i ny undersøgelse

Undersøgelsen skal klarlægge aftenskolernes udviklingspotentiale.

På landsplan bliver der færre og færre aftenskoler udenfor de store byer. Nu skal en undersøgelse i Vordingborg Kommune klarlægge hvilken betydning aftenskolerne har, deres udfordringer og deres fremtidige muligheder.

Folkeoplysningsrådet og Kultur,- Idræts,- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune har i samarbejde med Videnscenter for folkeoplysning (Vifo) iværksat en stor undersøgelse af aftenskoleområdet, med henblik på at få afdækket aftenskolernes betydning, deres udfordringer og deres potentialer.

Undersøgelsen vil inddrage aftenskoleledere, kursister og øvrige relevante aktører på området.

Der bliver mulighed for, at aftenskoleledere kan indgå i dialog med hinanden, og finde frem til nye perspektiver og vinkler på emnet. Derudover får kursisterne mulighed for at bidrage med deres holdninger og erfaringer med aftenskolernes tilbud.

Formanden for folkeoplysningsrådet, Helle Ancker håber, at undersøgelsen kan afdække fremtidige udviklingspotentialer på aftenskoleområdet. ”I mange år har aftenskolerne i Vordingborg Kommune ikke haft den opmærksomhed, som området fortjener. Derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad og spændt på, hvad der kan komme ud af dette udviklingsprojekt. Mit håb er, at aftenskolerne får fornyet prioritet og synlighed, ” siger hun.

På landsplan ses et fald i antallet af aftenskoler – særligt uden for de store byer. Derfor er Vifo sideløbende også i gang med en undersøgelse af området på landsplan. Dermed bliver det muligt at sammenligne resultaterne i Vordingborg Kommune med tendenserne på landsplan.

Undersøgelsen gik i gang i april 2017 og forventes afsluttet i januar 2018.