Analyse af administrationsudgifter

Vordingborg Kommune ligger under landsgennemsnittet på brugen af udgifter til administration og ledelse.

Økonomi og Indenrigsministeriet har udarbejdet en benchmarkinganalyse, der viser, at der er betydelige forskelle i kommunernes udgifter til administration. Det gælder både for de samlede administrationsudgifter, og når der ses på forskellige administrationstyper.

Vordingborg Kommune ligger i indeks 91 i forhold til, hvor en kommune af Vordingborgs størrelse burde ligge.
Det betyder blandt andet, at de faktiske og forventede udgifter til administration i alt i 2017 i Vordingborg Kommune ligger under landsgennemsnittet. Det samme gør sig gældende for udgifter til myndighedspersoner og decentrale ledere.

Hovedresultatet på landsplan er, at kommunernes samlede administrationsudgifter pr. indbygger stort set er uændrede fra 2013 til 2017. Dette dækker dog over markante forskelle i udviklingen for de forskellige administrations typer.

Forskellene er fortsat store, når der tages højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår- Det er der taget højde for i analysen. Flere kommuner har eksempelvis 20 pct. højere udgifter til administrative støttefunktioner og chefer, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår.

De 10 kommuner, som har de højeste samlede administrationsudgifter i forhold til, hvad man kunne forvente på baggrund af rammevilkår, har i gennemsnit 15,3 procent højere udgifter, end man kunne forvente.