Anlægsarbejdet genoptages i Nyord by

Nu genoptages renoveringen af afvandingsrørene.

Efter aftale med beboerne, har arbejdet med renovering af afvandingsrørene i Nyord By ligget stille henover sommeren, så turisterne ikke blev generet. Det blev i fællesskab vurderet, at det var uhensigtsmæssigt at udføre gravearbejder, samtidigt med de mange turister og besøgende var på opdagelse i de smalle gader.

Nu nærmer vinteren sig hastigt, og turisterne og de besøgende er blevet færre. Derfor genoptager vi renoveringsarbejdet med afvandingsrørene.

Når rørene er renoveret, kan overfladevandet effektivt komme væk fra færdselsarealerne.

Hvor arbejder vi – og hvornår?

Vi begynder at grave i uge 41. Vi er startet ved kirken, da vi mangler et par småting fra forårets opgravning. Når vi er færdige ved kirken, fortsætter vi ad Østergade og Hyldevej. Vi slutter med Nordgade.

Der bliver gravet i dagtimerne i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 15.30, dog fredag kun til kl. 12.00.

Det er en spændende opgave at bidrage til, at regnvandet håndteres korrekt.

Når vi graver, dukker der mange spændende rørstumper og gamle tilslutninger op. Det kan dog ind imellem give udfordringer, når vi støder på uforudsete ting, der medfører forsinkelser.

Holder temperaturen sig over frysepunktet, og vi ikke møder for mange uventede udfordringer, forventer vi, at anlægsarbejdet afsluttes før vinterens komme.

Hvad betyder arbejdet?

Vi kan være nødsaget til at afspærre enkelte strækninger for kørsel i kortere perioder. Vi henstiller til, at du i disse perioder parkerer på den offentlige parkeringsplads ved indgangen til byen.

Vi skilter selvfølgelig i god tid, før vejene spærres af. Vi ved, at arbejdet periodevist kan give lidt bøvl for dig som færdes i Nyord by. Vi håber, at du vil have tålmodighed med os i perioden. Vi bestræber os på at minimere generne mest muligt.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores arbejde, er du velkommen til at kontakte afdelingen for Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 20 eller på mail tphdrift@vordingborg.dk