App skal styrke kommunikation og fællesskab

Nye former for nærdemokrati skal afprøves.

Med ”Min landsby” vil Vordingborg Kommune forsøge at styrke de lokale fællesskaber i de små landsbyer og afprøve nye former for nærdemokrati.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har godkendt en ansøgning til LUP-puljen fra administrationen om 150.000 kroner til et udviklingsprojekt af den digitale platform "Min Landsby".

Kommunen er interesseret i sammen med landsbyerne, foreningerne og Lokalrådene, at bruge "Min Landsby" til at understøtte kommunikationen mellem borgerne i de små landsbyer internt og landsbyerne imellem.

Projektet er støttet af lokalrådsrepræsentanter fra §17 Stk. 4 udvalget for nærdemokrati og borgerinddragelse, og erfaringer vil løbende blive refereret og anvendt i udvalgets arbejde.

Formålet med applikationen er at vise, hvad der sker i landsbyerne af aktiviteter samt, at styrke samarbejdet mellem borgerne og kommunen. Min landsby kan ligeledes bruges aktivt som et led i at styrke inddragelsen af de lokale i de nærdemokratiske processer i kommunen. Dertil kan app'en vise og formidle lokale herligheder til besøgende der henter app'en. Der er dermed også et potentiale for lokalturisme hvis projektet på sigt får den rette volumen.