Arbejdet på Masnedø

Banedanmark har nu startet arbejdet på Masnedø. Det kan give noget støj, men bliver så vidt muligt udført på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 18.

Gennem det seneste stykke tid har Banedanmark entreprenør Per Aarsleff arbejdet med etableringen af ny dobbeltsporet jernbanestrækning mellem Orevej og Masnedsund. Den nye dobbeltsporede jernbane bliver bygget øst for det nuværende jernbanespor. I den kommende tid starter et tilsvarende arbejde op på Masnedø.

På det stykke af den nye jernbane, som ligger tættest på Masnedsund, er der bløde aflejringer under muldjorden. Derfor er det nødvendigt at anbringe en del betonpæle i jorden, således at den nye jernbane bliver sikker og stabil.

I alt skal der bygges godt 450 m dobbeltsporet jernbane på Masnedø, fra Masnedsund og mod syd. Den nordligste del bliver etableret øst for den nuværende jernbane, mens de sydligste godt 100 m bliver bygget vest for den nuværende jernbane. Dermed er jernbanen parat til den kommende nye Storstrømsbro, som Vejdirektoratet bygger.

Gener
Arbejdet på Masnedø er så småt startet op nu, og det forventes, at de første betonpæle bliver slået i jorden snarligt. Arbejdet kan ikke undgå at give noget støj, men bliver så vidt muligt udført på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 18.

Jernbanen skal op i niveau med den eksisterende, og det vil give noget lastbiltrafik, når der skal køres jord, sand og grus.

Vi beklager de gener, arbejdet medfører for jer. Fra den 21. december og frem til den 2. januar holder entreprenøren dog julefri, og det støjende arbejde vil være indstillet.

Yderligere information og kontakt
Hvis I har spørgsmål til arbejdet, er I velkomne til at kontakte Banedanmark på:
- mail: femern@bane.dk
- vagttelefon: 9139 9866.

Du kan tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement. Banedanmark har også en facebook-side om Ringsted-Femern Banen.