Banedanmark begynder arbejde i Vordingborg

Banedanmark starter nedramning af betonpæle de nye spor skal hvile på.

Banedanmark begynder nu at foretage prøveramning. Inden længe begynder deres entreprenør Per Aarsleff A/S at afstive jorden langs banen og at anbringe betonpæle, som de nye spor skal hvile på. Forud for det foretager de prøveramning, hvor de skal anbringe seks betonpæle på strækningen fra Orevej til Masnedsund.

Prøven går ud på at teste det materiel, de skal benytte, for at konstatere hvilke metoder, der er bedst, samt at teste jordens bæreevne. Prøveramningen finder sted primo uge 32.

Arbejdet medfører nogen støj og vibrationer. De nærmeste bygninger vil blive udstyret med vibrationsmålere, og hvis vibrationerne overstiger de anbefalede vibrationsgrænser, bliver arbejdet indstillet.

Yderligere information og kontakt

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på:

Mail: femern@bane.dk

Telefon:91 39 98 66.

På vores hjemmeside kan du læse mere om Ringsted-Femern Banen, lige som du kan tegne abonnement på nyhederne.

Desuden kan du følge os på Facebook.dk: Banedanmark - Ringsted-Femern Banen.