Bedre forhold for kitesurferne

Kommunen lejer et stykke jord på Bogø, for at skabe bedre landvilkår for kitesurferne.

Borgmester Mikael Smed og udlejer Yassin Barford underskriver fredag den 23. februar 2018 en lejekontrakt på det jordlod, som kommunen ønsker at leje, med henblik på at etablere et opholdsspot på Bogø for kitesurferne og andre friluftsfolk. Samtidig præsenteres Kiteklubbens drømme for, hvordan området kan komme til at se ud, når alle tilladelser kommer på plads.

Vordingborg Kommune og Kiteklubben har været i tæt dialog for at skabe bedre vilkår for kitesurferne. Der er mange hensyn at tage i området blandt andet til natura 2000 og til strandbeskyttelseslinjen, så det har været en længere proces.

”Det er rigtigt dejligt, at vi nu har fundet en løsning på nogle af de udfordringer, som det har været at skabe bedre vilkår for kitesurferne. Farø ligger på top tre i Europa for gode fladvandsspot, og det potentiale skal vi selvfølgelig som kommune udnytte,” siger formanden for udvalget for Kultur, Idræt og Fritid Thorbjørn Kolbo.

Vordingborg Kommune har valgt at leje arealet for at skabe et udemiljø med mulighed for overnatning i sheltere samt adgang til toilet, el og vand. Indretningen finansieres med 200.000 kr., som tidligere er blevet afsat til netop at forbedre vilkårene for vandaktiviteter på Farødæmningen. Arbejdet med at søge om tilladelser er i fuld gang, så alt kan være på plads inden området tages i brug af de mange kitesurfere, der hvert år bruger området omkring Farø.