Bedre hjælp mod bl.a spiseforstyrrelse

Medarbejdere i socialpsykiatrien er blevet opkvalificeret til at yde bedre hjælp til visse lidelser.

Borgere, der lider af spiseforstyrrelser eller selvskade, kan nu få endnu bedre hjælp i Vordingborg Kommune. Medarbejdere i Center for Socialpsykiatri har netop været på kursus for at blive opkvalificeret i at opspore borgere med disse lidelser, og samtidig er centret allerede i gang med gruppeforløb for dem.

Kurset, som Center for Socialpsykiatri selv var vært for med deltagere fra en række andre kommuner, var arrangeret af Kommunernes Indsats mod Spiseforstyrrelser og Selvskade i samarbejde med Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, LMS.

En af de problemstillinger, som blev drøftet på kurset, var, at det ofte er forbundet med stor skam at have selvskadende adfærd. "Det er også vores erfaring i Center for Socialpsykiatri. Det kræver en særlig indsats at komme i kontakt med disse borgere og det kræver specifik viden om spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Vi er nu endnu bedre rustet til at yde støtte, også til den del af vores borgere.", siger Centerleder Janus Bach Jensen.

Underviserne på kurset udtrykte stor respekt for arbejdet i Center for Socialpsykiatri: ”Vi kommer rundt i mange kommuner, og det gør indtryk at se, at Vordingborg kommunes socialpsykiatri allerede nu har udviklet konkrete indsatser til de brugere, som er berettiget til støtte efter serviceloven, og som kæmper med overspisning/underspisning eller skader sig selv ved cutting," siger Heidi Jøhnsson fra LMS.

Sundheds- og Psykiatriudvalget besluttede ved budgetforliget 2015 at afsætte midler til disse gruppeforløb, og erfaringen viser, at deltagerne har stor gavn af at mødes med ligesindede og at opbygge nye netværk.

Formand for Sundheds- og Psykiatriudvalget Kim Petersen, glæder sig over, at indsatsen er i gang. "Vi ønskede netop med disse ekstra midler at sætte fokus på gruppen af borgere med selvskadende adfærd, så jeg er glad for og stolt af, at vi nu er kommet godt i gang og får ros for vores indsats," siger han.

Gruppeforløbene for borgere med selvskadende adfærd er målrettet borgere, som i forvejen modtager socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85. Udgangspunktet for arbejdet er den metode, som alle medarbejdere er uddannet i, Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik, KRAP. Det handler om, at hver deltager arbejder med sine individuelle mål for at nå sit mål.

Læs mere om tilbuddene