Befolkningsprognose 2018-2031

Befolkningsprognosen viser en lille fremgang i antal borgere i de kommende år.

Administrationen har igen i år udarbejdet befolkningsprognosen for Vordingborg Kommune. Prognosen viser at befolkningstallet vil være 46.993 indbyggere i år 2031.
Pr. 1. januar 2018 lyder det officielle tal på 46.087 indbyggere, hvilket betyder en fremgang i Vordingborg Kommune på 906 borgere over de næste 13 år. I løbet af 2018 forventes en tilgang på 43 borgere.

Generelt ventes befolkningstilvæksten at ligge på 40-50 borgere årligt.  Det stigende befolkningstal skal bl.a. tilskrives den større indvandring, samt en øget nettotilflytning, som Vordingborg Kommune også forventer at se de næste par år. Antallet af flygtninge viste sig at blive markant lavere i 2017 end forudsagt. Derfor er forventningen til befolkningstilvæksten i dette års prognose mere moderat.  

Der ventes en stigning i antallet af 0-6 årige, 26-42 årige samt de 80-99 årige – særligt i sidstnævnte aldersgruppe, som forventes at blive tæt på fordoblet i antal frem mod år 2031. Det generelle billede for kommunens demografi er fortsat en tendens mod færre skolebørn, færre erhvervsaktive i alderen 16-64 år og flere ældre.

vordingborg.dk ligger publikationen Befolkningsprognose 2018-2031 sammen med udvalgte udtræk på aldersgrupper, lokalområder og skoledistrikter.