Beskyttelse af grundvand

Behovet for beskyttelse af grundvandet skal undersøges. I 2018 skal der laves indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Udvalget for Klima og Miljø har besluttet at undersøge behovet for beskyttelse af kommunens grundvand. Det betyder, at der skal udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i 2018.

 

Indsatsplanen omfatter beskrivelse af kilder til forurening og giver et overblik over hvor grundvandet er dårlig beskyttet, hvor der er behov for overvågning af grundvandet samt viden om, hvor vi kan finde godt grundvand til nye boringer.

 

Alle, både borgere og virksomheder, har gavn af rent drikkevand. Det vil den forestående undersøgelse være med til at sikre via en indsatsplan.

 

I Danmark forebygger vi forurening af grundvandet frem for rensning. Vi sikrer vores grundvand, fordi vi bruger grundvandet til drikkevand og ønsker at vores drikkevand skal produceres fra renest muligt grundvand.

 

Staten har udpeget områder, hvor vi i fremtiden skal få vores rene drikkevand og udpeget områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsat for at beskytte drikkevandet. Det er gjort med baggrund i grundige undersøgelser af jord og undergrund.