Besøgscenter om Storstrømsbroen

I starten af 2019 åbnes et besøgscenter om den nye Storstrømsbro på Masnedø.

Udvalget for Turisme, Erhverv og Udvikling har besluttet at give 60.000 kr. til at etablere en udstilling i det besøgscenter om Storstrømsbroen, som Vejdirektoratet slår dørene op til på Masnedø i starten af 2019.

Besøgscenteret etableres i den nedlagte administrationsbygning for det tidligere gartneri. I bygningen findes 3 større rum, som besøgscentret vil blive etableret i, lige som der er mulighed for at komme op på taget, hvor der er en god udsigt til området, hvor betonstøberiet placeres samt over anlæggelsen af den nye Storstrømsbro.

Besøgscentrets målgrupper er borgere i og udenfor lokalområdet, fagfolk, foreninger og uddannelse såsom folkeskoler samt brancherelevante ungdoms- og videregående uddannelser.

Vejdirektoratets foreløbige plan er, at udstillingen i besøgscentret primært fokuserer på interaktive skærme suppleret med plancher. Vejdirektoratet forventer, at temaet for udstillingen ændres i takt med, at anlæggelsen skrider frem.

Styregruppen for Partnerskabet for Storstrømsbroen, som består af Vordingborg og Guldborgsund kommuner har anbefalet, at kommunernes bidrag til udstillingen bliver fire forskellige temaer fordelt over årene 2019 til 2022.

2019-2020 turisme, 2020-2021 erhverv, 2021-2022 bosætning og i 2022 et indtil videre åbent tema.

De 60.000 fra Vordingborg kommune tages fra puljen til turismeudvikling. Derudover afsætter Guldborgsund kommune 40.000 kr. til udstillingen.