Bi-venlige blomster til haverne på Møn

Biosfæreprojektet uddeler gratis frøposer til haveejere på Møn og Nyord.

Den 10. maj mødte 14 frivillige hjælpere fra Vordingborg Kommunes Sociale Virksomheder og arbejdsmarkedsafdelingen op på House of Moen for at lave pakker med særlige nektar- og pollenfrø, som uddeles til haveejere på Møn og Nyord.

Frøene er beregnet til brug i private haver, så bier og andre insekter kan finde føde, og er en del af Vordingborg Kommunes arbejde med at få Møn og Nyord udnævnt til biosfæreområde.  

”Tanken med frøposerne er, at alle borgere, der har lyst til det, kan være med til at skabe en bedre balance mellem mennesker og naturen i det potentielle Møn Biosfæreområde - hvilket er kernen i projektet, ” fortæller biosfære koordinator, Annette Tenberg.

Som et led i projektet, har landmændene på Møn allerede vist vejen, og har sået det, der svarer til 7,5 hektar bi-striber.

Frøposerne uddeles fra tirsdag den 16. maj i House of Moen og på Møn Biosfæreudflugten den 24. maj i Middelalderhaven i Stege.