Kummer på Slotstorvet

Blomsterkummer skal regulere farten over torvet.

I 2015 blev det konstateret, at der er forholdsvist høje trafikmængder og hastigheder over gågadezonen på Slotstorvet, hvor der er skiltet med en anbefalet maksimal hastighed på 15 km/t.

Den visuelle effekt af en stor åben plads giver dog ikke bilisterne en naturlig hastighedsopfattelse som stemmer overens med dette. Derfor er det næppe bevidst, at nogle af bilisterne kører lidt hurtigere end anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget har nu besluttet at følge administrationens forslag om at opsætte blomsterkummer.

Hensigten med blomsterkummerne er at hjælpe bilisterne til at finde en mere passende hastighed ved at ændre på det visuelle indtryk.

Blomsterkummerne vil blive opsat således, at der vil være et køreareal til rådighed i den bredde, som anbefales ved meget lave hastighedsklasser i Vejdirektoratets vejregler.

Der vil være plads til at to biler kan mødes, men det smalle areal vil formentlig medvirke til, at nogle bilister vil afholde sig fra at passere kummerne samtidigt med modkørende. Effekten af dette forventes at give et naturligt lavere hastighedsniveau og øge bilisternes opmærksomhed.

Der vil ikke blive skiltet yderligere i forbindelse med tiltaget, fordi bilisterne i forvejen skal udvise en særlig agtpågivenhed i gågadezoner.

I forbindelse med valget af blomsterkummerne har der blandt andet været fokuseret på, at kummerne ikke må være så høje, at de kan komme til at skjule fodgængerne. Der er også taget æstetiske og praktiske hensyn, da Slotstorvet rummer mange arrangementer mv., som kræver midlertidige ændrede indretninger.

Netop de forestående arrangementer er en af årsagerne til, at kummerne først forventes sat op efter Festugen i starten af juli.