Elever går forrest i beskyttelse af åer

Elever fra Kulsbjerg skole er uddannet i beskyttelse af dyrelivet i Vintersbølle Bæk og Fladbækken.

Vi er ved at være på den tid af året, hvor ørredæggene klækker og ørredynglen titter frem. Og der er høje forventninger til ørredynglen i Vintersbøllebækken og Fladbækken.

Siden restaureringen af åen tilbage i 2012, er det gået godt for bestanden af ørreder der gyder i området. Ikke mindre end fem gydebanker blev registreret på en lille strækning nedenfor Kulsbjerg Skole i Nyråd afdelingen, da de opmærksomme og engagerede elever fra Nyråd, som led i deres Å-ambassadøruddannelse, i januar måned var med ude og tælle gydebanker i Fladbækken.

Antallet af gydebanker er en indikator på det kommende ørredyngel og det tegner godt for det kommende forårs bestand i Fladbækken. I årets officielle tælling er der registreret 94 gydebanker i Vintersbøllebækken og Fladbækken.

Å-ambassadør uddannelsen er et længerevarende projektforløb, der involverer Nyråds elever i arbejdet med at beskytte og bevare dyrelivet og naturtilstanden i Vintersbølle Bæk og Fladbækken. Å-ambassadørerne mødes med fx naturvejleder eller vandløbsbiolog til ’Å-råd’ én gang i kvartalet og modtager en kvalitativ vejledning i vandløbets liv netop nu. Eleverne var for eksempel i starten af maj måned en tur ved vandløbet og lave faunaprøver. 

Formålet er, at give eleverne en spændende og inspirerende oplevelse samt at skabe ejerskab til at passe på åen. Å-ambassadørerne har til opgave at videreformidle deres viden om vandløbet til deres klassekammerater, så vidensniveauet om åens liv spreder sig som ringe i vand på skolen, til klassekammeraterne og forældrene.