Børnehave hjælper insekter

Børnehaven Frihaven har i løbet af sommeren 2016 plantet og passet en mini-biotop på deres legeplads.

Mini-biotopen skal være med til at tiltrække bl.a. flere sommerfugle, orme og snegle i bedet til legepladsen og få både børn og voksne til at blive mere opmærksomme på smådyrene lige udenfor deres dør.
Mini-biotopen i Frihaven Børnehaven Frihaven fik i maj 2016 leveret mere end 50 overdrevsplanter til at plante ud på 12 km2. Det drejede sig bl.a. om Blåmunke, Almindelig merian, Almindelig kællingetand, Bakke-nelikke, Håret høgeurt og Liden klokke. Bedet blev klargjort i maj, og planterne blev plantet ud og vandet. Naturvejleder Elise Hvelplund Brink deltog i plantedagen og fortalte om de smådyr og insekter, som planterne tiltrækker. Henover sommeren har børnene sørget for at luge bedet, og nogle af planterne har blomstret og allerede tiltrukket sommerfugle og andre insekter.

Krible krable aktiviteter med børnene

Mini-biotopen har også givet anledning til at kigge på smådyr og lave aktiviteter om krible krable dyr i børnehaven. Afdelingsleder Jane Holm fortæller: ”Vi har fundet snegle, orme og sommerfugle i bedet med børnene. Vi har spillet vendespil og kimsleg med billeder af forskellige insekter. Vi har sunget om insekter, og børnene har lavet deres egen sommerfugl, som pynter på stuen”.

I børnehaven har de også købt sommerfuglelarver i net, som de har fulgt og se forvandle sig til sommerfugle. Ved at gøre legepladsen mere smådyrsvenlig, har det således været nemmere for børnene og pædagogerne at finde, iagttage og undersøge smådyr og insekter lige uden for døren og få en snak om de forskellige dyr og deres levesteder.

Mini-biotop i samarbejde med Naturvejlederforeningen

Naturvejlederforeningen har i samarbejde med DR Ramasjang og med støtte fra Nordea-fonden igangsat forskellige krible-krable projekter i 2016. Ét af projekterne var, at daginstitutioner kunne etablere en mini-biotop på legepladsen. I 2016 har 47 daginstitutioner rundt i landet etableret mini-biotoper på deres legepladser, hvor i alt 930 km2 er plantet til.

Læs mere på naturvejlederforeningens hjemmeside.