Børns sprog i Dagtilbud

Succes med udvikling af børns sprog i dagtilbud.

Børn-, Unge og Familieudvalget har behandlet den foreløbige evaluering af arbejdet med udvikling af børns sprog, som blev sat i gang september 2015.

Den foreløbige evaluering viser, at det systematiske arbejde i de kommunale dagtilbud har betydet meget for børnenes ordforråd og deres forståelse af sproget.

Børnene har fundet på mærkelige og på nye ord, som de kunne sætte sammen på mange nye måder. Der er arbejdet med rim og remser, ordbilleder, historiefortællinger og alt sammen på en legende og lærende måde, som passer til de enkelte børnegrupper.

Alle kommunale dagtilbud har haft flere pædagogiske forløb med børn i mindre grupper, hvor der har været særlig fokus på at lege med sproget. Det betyder, at børnene både har fået et større ordforråd og er blevet bedre til at bruge sproget. Det kan også mærkes på måden, børnene er sammen på.

Det har stor betydning, at arbejdet har været så systematisk og genkendeligt for børnene. Det er også tydeligt, at det at få lov at lege med sproget sammen med jævnaldrende, virkelig er noget, der optager børn, og som de glæder sig til.

Der bliver i juni og juli gennemført en endelig evaluering af arbejdet med sproget, som bliver et godt grundlag for det fortsatte arbejde med børnenes sprog.