Boliger - Bøgestrøm Skole

Bøgestrøm Skole ønskes fremadrettet anvendt til boligformål.

Den nye ejer af Bøgestrøm Skole har anmodet om at ændre anvendelse af bygningskomplekset på Stavreby Strandvej 56, 4720 Præstø fra institution til boligformål.

Der er konkret tale om etablering af 11 selvstændige boligenheder i det tidligere skolehjem ”Bøgestrøm Skole”.

Skolen blev opført af Gladsaxe Kommune i 1971, og har frem til 2015 fungeret som skole for elever med faglige og sociale vanskeligheder.

Ændringen forudsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, hvilket Teknik- og Miljøudvalget har igangsat på sit møde d. 10. august.

Hensigten med lokalplanen vil være at sikre en fremtidig anvendelse af bygningssættet, så det ikke udsættes for forfald efter funktionstømningen i 2015.

Det meste af bygningssættet er indrettet til beboelse for lærere og elever, hvorfor de umiddelbart kan overgå til almindelige boligformål inden for den eksisterende bygningsmæssige ramme.

Lokalplan og kommuneplantillæg forventes udsendt i otte ugers høring i starten af oktober.