Borgermøde i Præstø

Mødet skal løse de utryghedsskabende situationer omkring rutebilstationen, som en gruppe unge har været årsag til gennem et stykke tid.

Mange Borgere i Præstø, har i den seneste tid oplevet uro og utryghedsskabende adfærd fra en mindre gruppe unge, centreret omkring rutebilstationen i Præstø Centrum. Dette har medført reaktioner på de sociale medier og henvendelser med krav om handling til administration og politikere i Vordingborg kommune.

En samlet gruppe af interessenter i Præstø såsom Præstø Lokalråd, Præstø Skole og Præstø Privatskole er nu gået sammen med SSP i Vordingborg, Vordingborg ungdomsskole og 10. klasse, Trafik, Park og Havne, Vordingborg Kommune og Vordingborg lokalpoliti, om at indkalde til et borgermøde på Præstø Skole. Også medlemmer af Ungerådet samt medlemmer af Udvalget for Børn, Unge og Familie vil være tilstede ved mødet.

”Selvfølgelig skal borgerne i Præstø ikke føle sig utrygge. Derfor tages problematikken nu op sammen med borgerne, og alle de relevante parter i området. Jeg tror på og forventer, at vi med respekt for alle parter og i en fælles dialog kan få det løst til alles tilfredshed,” siger borgmester Mikael Smed, som selv deltager ved borgermødet.

Borgermødet finder sted tirsdag den 25. juni kl. 18.30 i Salen på Præstø Skole

Medlem af lokalrådet i Præstø og formand for skolebestyrelsen på Præstø Skole Peter Madelung udtaler:

”Jeg vil gerne opfordre borgere i Præstø til at møde op på tirsdag. Vi skal møde de unge med krav om god opførsel, men også med blik for deres behov og tanker. Præstø har et rigt foreningsliv og de unge skal vide, at vi er klar til at tage imod dem og lytte til dem,” siger Peter Madelung.

Repræsentanter fra alle nævnte instanser vil være repræsenteret på borgermødet, hvor der vil blive serveret sandwich og lidt at drikke til de fremmødte.