Borgermøde om De Røde Løbere

Plan og By og De Røde Løbere inviterer til borgermøde på Stars tirsdag den 27. september.

Kom til Borgermøde om Byudviklingen af Bymidten i Vordingborg! Om byrum i Algade, Røde Løbere og Stationsområdet tirsdag den 27. september kl. 18 - 21.30 på STARS, Algade 84, Vordingborg.

Mødet består af to dele:

Udvikling af bymidten/Algade og stiforbindelserne I projektet De Røde Løbere og udvikling af Vordingborg stationsområde.

Program:

• Street Power Vordingborg laver Parcouropvisning

• Velkomst ved Carsten Olsen, næstformand Teknik- og Miljøudvalget

• Præsentation af de indledende overvejelser til byrumsstrategi for bymidten

• Præsentation af skitse-oplæg og en workshop om forbindelser og mulige     byrum/nicher/opholdssteder/aktivitetssteder for hele området.

• Præsentation af de indledende overvejelser til omdannelse af stationsområdet

• Analyse af parkeringsbehov og af færdsel gennem området til fods og i bil, hvilke nye muligheder skaber anlæg af ny fodgængerbro?

• Præsentation og drøftelse af behov for bygningsfornyelse og nybyggeri

Program for mødet og yderligere information om De Røde Løbere