Borgermøde om Ellens Cabaret grunden

Bliv informeret om hvilke muligheder lokalplansforslaget giver for nye boliger.

Tirsdag den 6. februar 2018 afholdes der borgermøde vedrørende arealet ved Langelinie 48 i Stege – hvor ”Ellens cabaret” tidligere lå .

Du kan på mødet blive informeret om de muligheder, der er for at bygge nye boliger, hvis Lokalplanforslag nr. B. 15.18.01 ”Boligområde ved Langelinie 48 i Stege ” bliver vedtaget.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring til den 7. marts 2018.

Borgermødet afholdes i Aulaen på Stege Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege -  kl. 19.00-21.30

Lokalplanforslaget omfatter det område hvor Ellens Cabaret lå, det giver mulighed for nyt boligbyggeri i op til 3 etager i 10 meters højde. Bygningernes ”fodaftryk” kan maksimalt være på 600 m2 – dvs. at der i alt kan opføres et bruttoetageareal på1.800 m2. Boligerne skal opføres indenfor et byggefelt der er på 45 m x 26 m (1.170 m2). Byggefeltet er placeret så langt væk fra Stege Byvold som muligt.