Borgermøde om stationsområdet

Få information om de nye muligheder og deltag i dialog om, hvordan vi vil bruge byen.

Tirsdag den 23. januar 2018 afholdes der borgermøde hvor du kan blive informeret om de nye muligheder i stationsområdet og deltage i dialog om hvordan vi vil bruge byen.

Borgermødet afholdes i kantinen på Vordingborg Rådhus kl. 19.00 – 21.30

Lokalplanforslaget for Stationsområdet:

Skaber mulighed for byggeri af et nyt attraktivt byområde: Boliger i 2-3 etager ud mod gaden og op til 6 etager i områdets midte og erhverv/ butikker i stueetagen.

Skaber mulighed for nyt grønt byrum, der forbinder Algade med stationen og den nye gangbro over jernbanen.

Giver mulighed for nyt indhold i stationsbygningen

Program for borgermødet:

19.00 Velkommen v/formand for Plan- og Teknikudvalget  Michael Larsen

19.10 Lokalplanens baggrund og indhold/muligheder for ny bebyggelse og sammenhængen til byen og de røde løbere.

19. 40 De næste skridt:

1. Nedrivning og nybyggeri, nye parkeringspladser

2. Nye Byrum

3. Campuscafe

20.00 Kort pause

20. 15 Gruppedrøftelser, hvordan vil vi bruge byens rum, hvilke faciliteter lægger vi vægt på?

20.45 Spørgsmål og debat fra salen

21.00 Afrunding og afslutning