Borgermøde om store solcelleanlæg

28. maj kan du høre meget mere om planlægning af seks store solcelleanlæg.

Kom til borgermøde om planlægningen af seks større solcelleanlæg som en del af Vordingborg Kommunes klimaindsats.

Sæt allerede nu X i kalenderen og kom og hør mere om det nye forslag:

Den 28. maj kl. 19-21 på Vordingborg Rådhus.

Dagsorden

Velkomst v. Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik

Gennemgang af forslag til kommuneplantillæg for store solcelleanlæg v. Anja Valhøj, Planchef ved Afdeling for Plan og By

Oplæg om screeningsmetode for udvælgelse af områder for store solcelleanlæg v. Andreas Munksgaard Weir, byplanlægger ved Afdeling for Plan og By

Åben debat og input til det nye forslag

Til mødet vil der være kaffe, te, vand og lidt sødt.

Vel mødt!