Borgmester Knud Larsen stopper

Efter 43 år har borgmester Knud Larsen valgt at stoppe i politik fredag den 31. marts.

Borgmester Knud Larsen har valgt at stoppe sit virke i politik og gå på pension med udgangen af marts 2017.

Knud Larsen har deltaget i politik i 43 år, heraf knap 15 år som borgmester i henholdsvis den tidligere Møn kommune og i Vordingborg kommune.

Han blev første gang valgt som kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Møn kommune den 1. april 1974. Han har været borgmester i Møn kommune i to perioder fra 1992- udgangen af 1997 og igen fra 2002 til udgangen af 2006, og senest har han stået i spidsen for Vordingborg Kommune siden 2014.

I en periode fra 1986 til 2007 var Knud Larsen også medlem af Storstrøms Amtsråd og 1. viceamtsborgmester fra 1998-2001. Fra 1998 var han formand for STS, Storstrøms Trafikselskab, og har siden selskabets sammenlægning med VT og HUR Trafik været medlem af bestyrelsen for Trafikselskabet Movia. Desuden har han blandt andet været medlem af bestyrelsen samt formand for repræsentantskabet for Møns Bank og formand for Bogø Kostskole.

Knud Larsen blev for sit mangeårige politiske virke i 2005 udnævnt til ridder af Dannebrog.

Knud Larsen er uddannet landmand og lærer. Siden 1971 og indtil fornylig drev han sammen med hustruen Hanne en gård på Hesselholtvej på Møn.

”Det har været et fantastisk liv i folkestyrets tjeneste. Jeg har fået mulighed for at gøre en forskel som politiker, og synes at meget er lykkes. Jeg har med respekt for demokratiet altid lagt vægt på dialogen og arbejdet for brede politiske løsninger. Jeg håber, at jeg har levet op til den tillid som mange trofaste vælgere igennem alle år har vist mig. Men nu er det desværre blevet tid til at stoppe” siger Knud Larsen og så er det en stor glæde for mig, at en lovende Venstremand står klar til at tage over. Så jeg overlader trygt ansvaret til Michael Seiding Larsen den 1. april,” siger Knud Larsen.

”Jeg glæder mig utroligt meget til opgaven. Jeg skal afløse en meget erfaren og betydende kommunalpolitiker, og det stiller store krav. Jeg er dog klar til at stå tidligt op, og tage over efter Knud. Og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at bygge oven på den rivende udvikling, som Knud har været med til at skabe i Vordingborg kommune” siger Michael Seiding Larsen.

Der afholdes afskedsreception for Knud Larsen fredag den 31. marts kl. 14.00 på Vordingborg Rådhus.