Boulevardkvarteret skal sikres

En bevarende lokalplan skal sikre de særlige kvaliteter og kulturmiljøet.

Vordingborg Kommune har gennem flere år haft et ønske om at udarbejde en bevarende lokalplan for at sikre de kvaliteter, der knytter sig til Boulevardkvarteret, som er udpeget som kulturmiljø i  kommuneplanen. Dette arbejdes kan nu sættes i gang efter Udvalget for Plan og Tekniks beslutning den 8. august 2018 .

Boulevardkvarteret i den nordlige del af byen er i kommuneplanen udlagt som kulturmiljø på grund af områdets karakteristiske og velholdte murermestervillaer, fra 1920-30’erne og ensartede udstyknings-plan og arkitektur, der betyder, at området fremstår homogent og med et sammenhængende udtryk.

I Boulevardkvarteret og Riddergade/Strandgadekvarteret er kvaliteterne så væsentlige og sårbare overfor forandringer som følge af nye byggestile, moderniseringer, udbygninger mv., at de bør sikres ved bevarende lokalplaner, som fastlægger juridisk gældende bestemmelser om bl.a. bebyggelsens fremtræden. Det er det, der nu sker med udarbejdelse af en bevarende lokalplan.