Bred budgetaftale

En samlet kommunalbestyrelse indgik torsdag den 13. september en budgetaftale for 2019 og overslagsårene.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har indgået en budgetaftale for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Bag aftalen står alle otte alle partier i kommunalbestyrelsen, som tæller Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i, at Vordingborg Kommune er på rette kurs efter en række svære år. Der er vækst i beskæftigelsen, masser af aktivitet i de lokale virksomheder og flere og flere turister besøger kommunen. Samtidig er der lige nu gang i flere store projekter, som vil bidrage yderligere til væksten i kommunen. Det gælder blandt udvidelsen af Vordingborg Havn, salget af erhvervsgrunde på ”Afkørsel 41”, opførelsen af den nye Storstrømsbro og elektrificeringen af jernbanen mellem Ringsted og Rødby.

Budgetaftalen indeholder en række prioriterede områder, som skal bidrage til at realisere Vordingborg Kommunes vision 2030 for ”Storbyens sunde og smukke forhave”.

Partierne bag aftalen er således enige om, at de med den nye budgetaftale ønsker at fremme:Børnenes Kommune, De frivillige og foreningernes kommune, Den grønne og miljøbevidste kommune, Vækst og øget beskæftigelse samt Bosætning, der sikrer kommunens bæredygtighed.

Borgmester Mikael Smed er meget tilfreds med resultatet af de sidste måneders forhandlinger.

”Det er en god aftale, vi har fået landet, og jeg vil gerne sige tak til alle partierne for at ville være med til at tage ansvar for budgettet. Selvom vi allerede i foråret gav flere af vores store områder et samlet løft på 28,6 mio kroner, så har vi blandt andet fundet ekstra penge til at styrke vores skoler og klubtilbud og til at sikre en bedre overgang for de unge, som skal fra folkeskolen og videre ud på en ungdomsuddannelse. Så budget 2019 er også en vigtig investering i vores børn og unge” fortæller Mikael Smed.

1. viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen roser også det brede samarbejde, som ligger til grund for budgetaftalen.

”Der har været en god og konstruktiv stemning gennem alle forhandlingerne, og der er mange positive ting af fremhæve i budgettet. Jeg er blandt andet rigtig glad for, at vi i fællesskab har besluttet, at afsætte penge til at udvikle vores kyster og strande og fortsætte det vigtige Biosfæreprojekt på Møn og øerne omkring. Vordingborg Kommune skal være en grøn kommune, og budget 2019 er et vigtigt skridt i den retning” siger Else-Marie Langballe Sørensen.

2. viceborgmester Michael Seiding Larsen glæder sig også over, at det lykkes at komme i mål med en fælles budgetaftale.

”Fra mindretalsgruppens side er vi tilfredse med det aftryk, vi har fået sat på det kommende års budget. Udover investeringerne i vores børn, unge og skolerne, så indeholder budget 2019 også flere gode initiativer og prioriteringer, som skal fremme vores lokale virksomheders vækstmuligheder og tiltrække nye borgere, virksomheder og investeringer til vores område” siger Michael Seiding Larsen.

Budgetaftalen betyder, at skatterne holdes i ro på alle områder - også for virksomhederne, som fortsat ikke bliver opkrævet dækningsafgift. Samtidig er partierne bag aftalen også enige om, at der i 2019 skal afdrages 24,6 mio kroner netto på kommunens skattefinansierede gæld.Samlet set skal Vordingborg Kommune, over de næste fire år som budgetaftalen dækker, nedbringe sin gæld med 103 mio kroner.

Budgetaftalen 2019 betyder blandt andet, at der i den samlede budgetperiode afsættes:

• 41 mio. kr. til skole- og klubområdet, herunder også til forbedring af udearealer

• 6,8 mio. kr. til fritids- og idrætsområdet, bl.a. til Det blå eventyr og til opgradering af idrætsanlæg og haller

• 12 mio. kr. til erhvervsområdet, bl.a. til øget erhvervsservice og til at klargøre Klintholm havn til servicehavn

• 5 mio. kr. til at fremme den grønne kommune, herunder vedligehold af de grønne arealer, boldbaner og udvikling af Biosfære - projektet

Parterne er enige om at studere indkomne høringssvar nøje og eventuelt aftale ændringsforslag i forlængelse af dem. 

Se budgetaftale

Bilag 1

Bilag 2