Brug af mobilen i skoletiden

Nye retningslinjer for brug af mobilen på kommunens skoler.

Udvalget for Børn, Unge og Familie har besluttet at der skulle udarbejdes et fælles grundlag for brug af mobiltelefoner i skoletiden. Derfor har udvalget på deres møde den 6. marts besluttet at indføre nogle overordnede retningslinjer, som indeholder en række anbefalinger, som skolerne opfordres til at følge.

Retningslinjerne er baseret på nyeste forskning, som viser, at lokale aftaler baseret på skolen/klassen har den største effekt. Retningslinjerne tager konkret afsæt i fire overordnede anbefalinger:

• Find den rette balance mellem at ville begrænse mobilen som forstyrrende element og at give lærerne mulighed for at lære børnene gode digitale vaner og vise dem tillid.

• Børn og klasser er ikke ens. Der kan være helt forskellige pædagogiske behov og forskellige relationer til teknologi, alt efter alder og social kontekst.

• Forskellige regler kan give forskellige effekter. Når man som skole vælger regler, bør man tænke over, hvad man vil opnå (jf. afsnit om signifikante forskelle).

• Brug ikke kun forskning, men involvér også læreres praktiske erfaringer og vær vagtsom over for den sort/hvide mediedebat.

Derudover indeholder retningslinjerne nogle mere konkrete anbefalinger, som skolerne konkret kan tage stilling til.