Brug låget til de flade batterier

Læg dine brugte batterier i en klar pose på låget af din papirbeholder. Så tager skraldemanden dem med til genbrug.

Det går fremad med at aflevere brugte batterier til genbrug i Vordingborg kommune. Kommunen er lidt bedre end landsgennemsnittet til at sortere batterierne fra til genbrug.

Men næsten hvert andet batteri ender stadig deres dage i skraldespanden eller i naturen. 

Husk derfor, at du kan komme af med dine flade batterier ved at putte dem i en klar frysepose og lægge den på låget af din papirbeholder eller i batteribeholderen ved siden af papircontainer eller papirkube. Så tager skraldemanden dem med, når han henter papiret. På den måde er du med at sikre, at de mange metaller i batterierne bliver genbrugt, og at der er styr på de problematiske stoffer.

Vi skal indsamle mindst 55 % af vores batterier og gerne mange flere. I AffaldPlus-kommunerne blev der i 2016 indsamlet omkring 49 % i gennemsnit. Vordingborg kommune ligger forrest, men kun en anelse. Vores kommune kan let blive overhalet af fx Ringsted kommune, hvis vi ikke gør det endnu bedre.

Se, hvordan det går med indsamlingen af brugte batterier i AffaldPlus-kommunerne her.

Batterier skal genbruges

Når du afleverer dine batterier til genbrug, bidrager du til at undgå forurening og spild af råstoffer. Råstoffer som fx jern, mangan og andre tungmetaller genbruges i jern- og metalindustrien. Restprodukterne fra udvindingen kan bruges til bl.a. vejbyggeri og sportsanlæg.

95 % af batterierne er i dag miljøvenlige, men der er også stadig nogle batterier, som indeholder miljøfarlige stoffer. De kan være giftige for miljøet, hvis de smides i skraldespanden eller i naturen.