Budgetforhandlinger skal finde 25 mio. kr.

De kommende budgetforhandlinger indledes med en ubalance på 25 mio. kr.

Efter at staten har udmeldt bloktilskud og skatteindtægter til landets kommuner, er den økonomiske status opgjort i Vordingborg Kommune. Når forårets beslutninger om besparelser i fagudvalgene på samlet 17 mio. kr. er medregnet, så mangler der 25 mio. kr. for at få enderne til at nå sammen.

På driftssiden er der tæt på balance i tingene, mens et stort anlægsprogram presser kommunen i 2017. Konkret vil de to store byggeprojekter Vandhuset og Borgercentret presse anlægsinvesteringerne op over 100 mio. kr. Det er et stykke over kommunens overordnede målsætning om et årligt anlægsniveau på max 80 mio. kr.

”Men det er nødvendige investeringer og investeringer i fremtiden. Den gamle svømmehal er udtjent og skal erstattes af en ny. Og med Borgercentret får vi samlet kommunens borgerservicefunktioner i midtbyen for bl.a. at understøtte handlen og livet på Algade,” siger borgmester Knud Larsen.

Kommunen afventer nu en udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet om, hvor stort et tilskud kommunen får fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner og i ekstraordinær låneadgang. Hvad dét angår er Knud Larsen umiddelbart fortrøstningsfuld.

”Sidste år fik vi tre millioner kroner fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner, og jeg tror på, at ministeren godt kan se, at situationen ikke er blevet bedre, tværtimod,” siger Knud Larsen, som både håber og forventer en gedigen håndsrækning fra ministeren.”

”Men selvfølgelig er det ikke holdbart som kommune, at læne sig op ad støtte fra andre. Derfor udestår der en alvorlig opgave for hele Kommunalbestyrelsen, når vi skal finde veje til at sikre, at Vordingborg Kommune på den lange bane får en mere robust økonomi,” siger Knud Larsen.

Forhandlingerne om budgettet går først for alvor i gang, når udmeldingen fra Social- og Indenrigsministeriet kommer sidst på måneden.

Knud Larsen siger: ”Alle partier inviteres med til forhandlingerne, og jeg går efter at samle et bredt flertal bag budgettet. Når vi har de sidste tal fra ministeriet ved vi, hvad vores udfordring reelt er, og så tager vi fat på de egentlige forhandlinger.”