Budgettet for 2017-2020 er godkendt

Budgetaftalen mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er godkendt som budget for 2017-2020.

Budgetaftalen mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti blev på torsdagens møde i Kommunalbestyrelsen godkendt som budgettet for de kommende år.

Budgettet for 2017 indeholder en væsentlig styrkelse af kassebeholdningen samt et nettoafdrag af kommunens gæld. Det er fornuftige finansielle resultater samtidig med at det vedtagne budget indeholder store investeringer i eksempelvis Vandhuset på Panteren samt administrationsbyggeri på Valdemarstorvet.

Et kommunalt budget i balance har krævet at der igen i år indgår en række reduktionsforslag i budgettet. Der er større eller mindre reduktioner på alle områder. De fremgår af budgetmaterialet, som kan findes på kommunens hjemmeside hvor aftaletekst, oversigter og beskrivelser ligeledes findes.

Et af de reduktionsforslag der har været mest debat om er reduktionen i budgettet til ansattes befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil. I det vedtagne budget er besparelsen på 2 mio. kr. fastholdt og så er administrationen blevet bedt om at udarbejde en præcis beskrivelse af hvad der skal være opfyldt for at den ansatte kan få en kørselsbemyndigelse, som betyder høj takst. Det skal indeholde objektive kriterier for hyppighed, distance og formål.

Et af de nye tiltag som rækker positivt ud i fremtiden er beslutningen om at udvikle og byggemodne Antonihøjen i Præstø. Hvis der her kan opstå et nyt byområde i overensstemmelse med den plan der vandt arkitektkonkurrencen tidligere på året, så kan det blive en fantastisk spændende udvikling i og omkring Præstø.