BYFORUM VORDINGBORG

Vi takker for jeres tid og store engagement.

Det andet møde i Byforum Vordingborg blev holdt den 24. maj 2018 i Vordingborg Gymnasium og HF´s nye lokaler: Aktivitetshuset.

 

Det frivillige forum, Byforum, skal fremme dialog og samarbejde mellem bymidtens parter og styrke det fælles ejerskab og medansvar for byen. Byen mødte frem med godt 60 deltagere fra butikslivet, erhverv, råd, institutioner, foreninger og kommune for at drøfte kursen for Vordingborg by´s udvikling.

 

Det næste møde i Byforum finder sted den 15. november 2018 og annonceres i lokalavisen.

 

Til drøftelse på Byforums møder kan alle borgere og parter i Vordingborg by foreslå emner, som fremmer byens udvikling.

 

INDSEND GERNE DIT FORSLAG ALLEREDE NU på http://vordingborg.dk/de-roede-loebere/

 

Du kan læse hele opfølgningen på mødet og se alle præsentationer på http://vordingborg.dk/de-roede-loebere/hvad-sker-der/faelles-byledelse/