Byforum Vordingborg går i luften

Det nye Byforum Vordingborg holder sit første møde den 23. november.

De mennesker som bruger og lever af Vordingborg by skal have indflydelse på bymidtens fremtidige udvikling. Vordingborg Kommune har derfor taget initiativ til at få etableret ”Byforum Vordingborg”.

Det nye idé- og projektforum kommer til at bestå af repræsentanter for byens foreninger, butikker, virksomheder, kulturaktører, råd og institutioner.

Deltagerne i Byforum Vordingborg skal mødes to gange om året for at drøfte byens udvikling og igangsætte kommende initiativer og projekter i bymidten. Første møde bliver afholdt den 23. november på ZBC Vordingborg.

Formand for Teknik- og miljøudvalget Thomas Christfort ser frem til, at det nye Byforum Vordingborg træder sammen for første gang.

”Jeg håber og forventer, at det nye forum kan være med til at fremme dialogen og samarbejdet mellem bymidtens parter og styrke det fælles medansvar for byens udvikling. I sidste ende handler det jo om, at vi skal have skabt endnu mere liv i bymidten, og jeg tror, vi er kommet et afgørende skridt videre med vores nye fælles Byforum Vordingborg” siger udvalgsformanden. Han opfordrer samtidig alle borgere og parter i Vordingborg by til at indsende forslag til emner, som kan drøftes på Byforum Vordingborg møder senest den 6. oktober på www.vordingborg.dk/derødeløbere.

Byforum Vordingborg er etableret som et delprojekt under områdefornyelsesprojektet ”De Røde Løbere” og blev igangsat med en bylivskonference på Borgcenteret i oktober sidste år.

Deltagerne i Byforum Vordingborg skal drøfte alt fra masterplaner for byens overordnede udvikling til planlægningen af konkrete projekter, arrangementer, trafikken i byen og meget andet. Der træffes ikke økonomiske og juridiske beslutninger i Byforum’et. De beslutninger skal fortsat tages i de respektive fora fx Kommunalbestyrelsen, institutionerne og virksomhederne.

Byforum Vordingborg er heller ikke et klageforum.

Byforum Vordingborg må ikke forveksles med det mere kommercielle og kontingentbaserede Bycentrum Vordingborg, som i øjeblikket er ved at blive etableret som Vordingborg bys nye handelsstandsforening bestående af byens butikker, lodsejere og foreninger.

Byforum Vordingborg

  • Afholder sit første møde den 23. november kl. 18–21.30 på ZBC Vordingborg, Chr. Richardtsvej 43.
  • Alle butiksindehavere, virksomhedsejere, repræsentanter for byens råd, foreninger og institutioner     opfordres til at deltage og tilmelde sig mødet senest den 20. november på byforum@vordingborg.dk.
  • Sekretariatet for Byforum vil gennemgå alle forslag og sammensætte dagsordenen for mødet i Byforum. Dagsordenen vil blive annonceret i lokalavisen op til mødet.
  • Sekretariatet består af ZBC, Cantabile 2, Bycentrum Vordingborg, Vordingborg Lokalråd, Vordingborg Erhverv, Vordingborg Kommunes udvalgsformænd fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt repræsentanter fra Vordingborg Kommunes administration.