Byforumsmøde den 15. november

Kom med forslag til byens udvikling senest den 16. oktober.

Vi elsker Vordingborg! Det er emnet for det næste møde i Byforum Vordingborg 15. november 2018 kl. 18 – 21.30 på Produktionsskolen Strømmen Langøvej 6 4760 Vordingborg

Det frivillige forum, Byforum, skal fremme dialog og samarbejde mellem bymidtens parter og styrke det fælles ejerskab og medansvar for byen. Det består blandt andet af alle, der interesserer sig for, og bruger og lever af byen, fx byens foreninger, råd, forretninger, grundejere og kulturaktører.

På to årlige møder skal de drøfte alt lige fra masterplaner for byens overordnede udvikling til planlægningen af konkrete projekter, arrangementer, trafikken i byen og meget andet.

Til drøftelse på Byforums møder kan alle borgere og parter i Vordingborg by foreslå emner, som fremmer byens udvikling. Så har du et forslag til et emne så indsend det på http://vordingborg.dk/de-roede-loebere/hvad-sker-der/faelles-byledelse/ - senest den 16. oktober 2018 Og vær klar på selv at præsentere dit emne på mødet.

Er du butiksindehaver/virksomhedsejer, repræsenterer du et råd, en forening eller en af byens institutioner og vil du være med til at lægge kursen for Vordingborg By? Så tilmeld dig mødet i Byforum Vordingborg på byforum@vordingborg.dk - senest den 12. november 2018.

Vi glæder os til at drøfte byens udvikling sammen!