Byggeplads ved Masnedsundbroen

Byggeriet af en ny Masnedsundbro vil medføre øget trafik og aktivitet i området.

I forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skal der opføres en ny tosporet jernbanebro øst for den eksisterende vej- og jernbanebro over Masnedsund. I slutningen af byggeperioden vil broen over Orevej også skulle erstattes med en ny bro.

Der er tale om et omfattende anlægsarbejde, som opstarter nu og løber frem til 2020, hvor den nye bro skal stå færdig. Banedanmarks entreprenør Per Aarsleff A/S er derfor gået i gang med at etablere kontor og byggeplads i dele af det gamle Masnedø Marine Center.

Øget trafik i perioder

Beboerne i området vil derfor kunne opleve øget trafik og aktivitet ved pladsen. Der vil blive opsat byggepladshegn, og flere områder med beplantning vil blive ryddet for at gøre plads til materiel og maskiner.

Cykelstien som løber under broen vil blive lukket i en periode, før en ny og genetableret cykelsti kan åbne ved udgangen af projektets afslutning. Der vil blive opsat skilte, som henviser cyklister til andre veje. Banedanmark forventer at lukke cykelstien ved udgangen af året. Omkørslen vil foregå via Viaduktvej længere mod syd end den nuværende sti.

”Vi gør vores bedste for at tage hensyn til beboerne i området, men vi undgår ikke, at der kan forekomme støj i perioder og øget tung trafik til og fra pladsen, siger byggeleder hos Banedanmark Claus Blyme Løth.

Yderligere kontakt og information

Banedanmark forventer at afholde et informationsmøde, om de kommende aktiviteter i området i begyndelsen af 2017. Indbydelse til mødet fremsendes på et senere tidspunkt. Eventuelle spørgsmål kan sendes til e-mail femern@bane.dk

Du kan læse mere om Ringsted-Femern Banen på Banedanmarks hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement.