Bygningskulturens dag 2018

Det årlige arrangement om bygnings- og landskabskultur i Vordingborg Kommune.

Kommunens tre bevaringsforeninger samarbejder om en årlig udflugt til bygninger og steder i kommunen, der viser gode eksempler på bygnings- og landskabsbevaring, samt bygnings og landskabskultur, og som belyser et tema inden for planlægning, bygningskultur, landskabskultur, restaurering, bevaring etc.

Dette års arrangement vil fokusere på landskabskulturen og landskabsbevaringen af haver, parker, alléer, torve, kirkegårde mm., hvor der vil blive vist gode eksempler på udformning, vedligehold og bevarelse af disse steder.

Også i år vil der være tale om et søndagsarrangement, denne gang den 7. oktober.

Arrangementet vil være en udflugt i bus rundt i landskabet til de områder, der skal besigtiges. Deltagerne vil hvert sted blive præsenteret for stedets historiske, landskabelige og planlægningsmæssige baggrund og betydning for området.

Stederne spiller, med deres særlige funktion, en vigtig rolle i vores dagligdag, som er værd at påpege, værdsætte og bevare.

Undervejs vil det være muligt at diskutere værdien af landskabskulturen generelt og bevaringen af denne for stedernes og dermed Vordingborg Kommunes identitet og kulturarv.

Det nøjagtige program for dagens ekskursion er under udarbejdelse, og vil blive annonceret i god tid før arrangementet i dagspressen og på de blå sider.

Vordingborg Kommune yder økonomisk støtte til afholdelse af dette arrangement.