Bygningskulturens Dag 2018

Kom med på tur på Bygningskulturens Dag søndag den 7. oktober.

Kommunens tre bevaringsforeninger samarbejder om en årlig udflugt til bygninger og steder i kommunen, der viser gode eksempler på bygnings- og landskabsbevaring, samt bygnings- og landskabskultur og som belyser et tema indenfor planlægning, bygningskultur, landskabskultur, restaurering, bevaring etc.

Dette års tema er ”Grøn kulturarv”, hvor der fokuseres på landskabskulturens og landskabsbevaringen af haver, parker, alléer, torve, kirkegårde mm.

På Bygningskulturens Dag, søndag den 7. oktober 2018 inviterer Bevaringsforeningerne på udflugt i bus til udvalgte eksempler på årets tema.

Ved arrangementet for uddeling af Arkitekturpris og Bevaringspris 2018, tirsdag den 2. oktober 2018 vil der være et oplæg om ”Grøn kulturarv”, samt et oplæg om udflugten på Bygningskulturens Dag.

Tilmelding til udflugten på Bygningskulturens Dag 2018 er nødvendig og skal ske senest den 2. oktober 2018 til: Hans Thormod Nielsen, Email: htn@rmteknik.dk eller SMS: 29 91 47 20