Byplanprojekt i Klintholm Havn startet

Klintholm Havn skal forskønnes. Arbejde blev indledt den 17. januar med det første spadestik til byplanprojektet ”Stedet Tæller”.

Byplanprojektet ”Stedet Tæller” i Klintholm Havn er nu for alvor skudt i gang. Det skete onsdag den 17. januar 2018, da formanden for Vordingborg Kommunes Udvalg for Plan og Teknik Michael Larsen tog første spadestik til de kommende anlægsprojekter ved havnen mens forventningsfulde lokale borgere og samarbejdspartnere så til.

”Stedet Tæller” er et byplanprojekt, som har til formål at omdanne den tidligere industrihavn til et attraktivt sted for turister, erhvervsvirksomheder og lokalbefolkningen. Omdannelsen bliver første trin i udviklingen af havnen. Der anlægges et ’Bytorv’ ved Thyravej, og der skal bygges en ”havnetrappe”, som forbinder havnen og kajen med stranden.

Udvalgsformand Michael Larsen glæder sig over den positive udvikling, som Klintholm Havn står foran: ”Det bliver spændende at følge alt det nye, der skal ske i Klintholm Havn, og den udvikling som byen og havnen skal gennemgå i løbet af de kommende fire år. Projektet ”Stedet Tæller” vil helt sikkert bidrage til at gøre byen og havnen til et mere attraktivt sted for alle der bor, besøger eller driver erhverv i Klintholm Havn, så jeg er også sikker på, at vi nu skaber fundamentet for at skabe flere lokale arbejdspladser, og forhåbentlig får øget tilflytningen til området” siger Michael Larsen.

Han forventer også, at der vil kunne skabes vigtige synergieffekter mellem projektet ”Stedet Tæller” og den nylig vundne status som servicehavn for Kriegers Flak Vindmølleprojektet, hvilket på sigt vil kunne få stor positiv betydning for hele Møn og Vordingborg Kommune - projektet gennemføres som en del af Realdanias kampagne, Stedet Tæller, som støtter udvikling og realisering af i alt 15 projekter i kystbyer i yderområderne. Projekterne skal forbedre kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier, styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i – året rundt.

Den samlede anlægsudgift til anlæg af Bytorvet og Havnetrappen bliver på godt 3 millioner kroner eksklusive moms. Entreprenøren bliver MøllerLøkkegaard A/S, som vandt licitationen blandt fire andre bydende. Realdania støtter projektet med op til 2,5 mio. kr. svarende til op til 50% af anlægsudgiften.

Som en del af projektet ”Stedet Tæller” bliver der i løbet af efteråret 2018 desuden igangsat en ny helhedsplan for Klintholm Havn.

Projektet gennemføres som en del af Realdanias kampagne af samme navn.