Dagtilbud får del i Satspuljemidler

Et etårigt rådgivnings- og vejledningsforløb skal sætte fokus på forældresamarbejde.

Dagtilbud i Vordingborg Kommuner er udvalgt som en blandt max fem kommuner til at deltage i et etårigt rådgivnings- og vejledningsforløb, der især har fokus på forældresamarbejde.

Vordingborg Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at styrke kvaliteten af det pædagogiske arbejde til gavn for kommunens mindste børn. Samarbejdet med forældrene har stor betydning for dette arbejde.

På denne baggrund Vordingborg Kommune søgt om at komme i betragtning til et af Socialstyrelsens rådgivnings- og vejledningsforløb til daginstitutionerne i kommunen. Forløbet skal medvirke til at udvikle forældreinddragelsen og samarbejdet, så forældrene i større omfang føler sig som en tæt og betydningsfuld samarbejdspart og kender sin betydning for barnets trivsel og udvikling i institutionen.

Der er i dag en klar viden om, at nogle af børnenes vigtigste kompetencer bliver grundlagt i løbet af barnets første leveår. Det skal samspillet mellem hjemmet og dagtilbuddet understøtte.

Udvalgsformand Kirsten Overgaard har med stor tilfredshed modtaget nyheden om, at Vordingborg Kommune er blandt de ansøgere, der blev udvalgt. Kirsten ser det som en naturlig forlængelse af de mange års intensive arbejde med at styrke kvaliteten i kommunens dagtilbud:

”Vi kan altid blive bedre til det gode forældresamarbejde. Med mere viden i institutionerne gør vi medarbejdernes og ledernes dialog med forældrene endnu mere kvalificeret”.

Rådgivnings- og vejledningsforløbet tager udgangspunkt i viden og forskning om, hvad der skaber dagtilbud af høj kvalitet. Det er pædagogiske praksiskonsulenter fra Socialstyrelsen, der i tæt samarbejde med ansatte og ledere på dagtilbudsområdet skal stå for forløbet. Der er særligt fokus på børn i udsatte positioner, men indsatsen er helhedsorienteret og kommer alle børn til gode.

Det etårige forløb starter til august og vil efterfølgende blive evalueret. Viden fra forløbet i Vordingborg Komune og øvrige deltagende kommuner præsenteres på en række landsdækkende konferencer.