De første grunde på Antonibakken sat til salg

Startskud gik ved et velbesøgt Åben Grund arrangement den 9. april.

Efter at have været undervejs i mere end 10 år, er Vordingborg Kommune nu klar til at sælge byggegrunde på det nye boligområde på Antonibakken ved Præstø.

Kommunen har indgået aftale med ejendomsmægler Kim K. Pedersen fra RealMæglerne om at sælge de første 20 grunde.

Salgsarbejdet kickstartede med et velbesøgt Åben Grund arrangement tirsdag den 9. april på selve området, hvor kommunen i form af formand for Udvalget for Plan- og Teknik Michael Larsen og ejendomsmægler Kim K. Pedersen havde inviteret til et lille traktement og fremvisning af grundene.

Vordingborg Kommune gennemførte i efteråret 2018 en udbudsrunde med henblik på salg af storparceller på Antonibakken. Der kom desværre ikke nogle bud inden fristens udløb, selv om flere viste interesse for området. Der var til gengæld rigtig mange henvendelser fra borgere om køb af byggegrunde som enkeltgrunde.

Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at sætte 20 byggegrunde på vænge 1 og 2 til salg som enkeltgrunde via en lokal ejendomsmægler.

”Bygaden sættes fortsat til salg som et samlet projekt, da vi ønsker at fastholde et samlet udtryk af høj kvalitet i Bygaden som foreskrevet i lokalplanen. Når hovedparten af grundene på de to vænger er solgt går vi i gang med næste etape,” siger formand for Udvalget for Plan- og Teknik Michael Larsen.

Området er ved at blive detailprojekteret, og herefter går den overordnede byggemodning (anlæg af rundkørsel på Ny Esbjergvej, veje og stier, regnvandsløsning, friarealer og støjvold mod Næstvedvej) i gang. Byggemodningen forventes at være færdig i november 2019. Dermed kan der forventes en overtagelsesdato, der hedder 1. november 2019.

En del af arealet er allerede solgt til Vordingborg Boligselskab, som vil opføre ca. 30 boliger på den første del af området tættest på Ny Esbjergvej.

Michael Larsen glæder sig over at Antonibakken nu endelig bliver en realitet: ”Vi har ventet længe på det her. Det er 10 år siden, der sidst var en ledig byggegrund til salg i Præstø, og vi får hele tiden henvendelser fra folk – både uden for og inden for kommunen, der spørger til byggegrunde til nybyggeri eller mulighed for at købe eller leje et rækkehus. Det opfylder vi nu, og vi forventer at byggegrundene bliver solgt meget hurtigt,” siger han.