Delebil på Jungshoved

Fra 1. august til 1. januar 2018 afprøves pilotforsøg med en 9 personers delebil.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at bevillige 75.000 kr. til leasing af en delebil til brug for Jungshoved lokalråd. Beløbet skal foreløbigt bruges i et pilotprojekt over 5 måneder i perioden fra 1. august 2017 til 1. januar 2018.

Kommunen vil lease en 9 pers. storvogn (lille kørekort), som stilles til rådighed for lokalrådet. Kun borgere i foreningen Jungshoved lokalråd kan låne bilen.

Det koster 2 kr. pr. kørt kilometer. Beløbet skal dække udgiften til brændstof.

Bilen bookes elektronisk i en bookingkalender på foreningen hjemmeside.

Administrationen og lokalrådet har i fællesskab opsat regler for brug af bilen. Reglerne tager udgangspunkt i en tilsvarende delebilsordning i Sønderborg kommune, som har modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse.

Ordningen er lovlig såfremt udlånet af delebilen ikke er hovedformålet med foreningen og såfremt bilen kun kører med foreningens medlemmer. Endvidere må chaufføren ikke modtage betaling ud over udgifter til brændstof.

Administrationen forventer til november at udarbejde status for pilotprojektet, således at der her kan tages stilling til en evt. fortsættelse af projektet efter den 1. januar 2018. Det skal bl.a. undersøges om delebilen vil få indflydelse på brugen af Flextur.