Delebilen Frøen på Jungshoved får 3 år mere

Delebilen Frøen på Jungshoved, som er stillet til rådighed af Vordingborg kommune, fortsætter i 3 år mere.

Borgerne i Jungshoved lokalråd kan se frem til at delebilen Frøen, som er stillet til rådighed af kommunen, fortsætter i 3 år mere. Dette er belønningen efter en testperiode, hvor benyttelsen har været så høj, at Flexturene er gået markant tilbage. Derved bliver delebilen gratis for kommunen.

Jungshoved lokalråd fik den 1. august 2017 stillet en 9 personers VW Caravelle til rådighed. Lokalrådets ide var, at bilen især skulle anvendes til indkøbsture i Præstø. Borgerne har med frivillig arbejdskraft udført et meget stort arbejde med at organisere turene. Samarbejdet om bilen og de fælles ture er med til at styrke fællesskabet.

Det koster 10 kr. at få en tur til Præstø med delebilen. Turen bestilles ved at kontakte ’frø-passeren’, som er dagens frivillige og ulønnede chauffør i bilen. Indtægterne fra turene går til at dække driftsudgifterne. Turene kan kun bestilles af de, som har stemmeret til Jungshoved lokalråd.

Muligheden for at få en delebil stillet til rådighed af kommunen, tilbydes nu alle kommunens lokalråd. Såfremt en testperiode viser, at benyttelsen af delebilen påvirker brugen af Flextur så meget, at delebilen bliver gratis for kommunen, kan ordningen forlænges.