Demokratiets Dag

Tirsdag den 5. februar samledes elever på 9. årgang i byrådssalen i anledning af det lokale initiativ Demokratiets Dag.

To lærere fra Kulsbjerg Skole havde taget initiativ til Demokratiets Dag tirsdag den 5. februar, et initiativ som kommunens øvrige folkeskoler hurtigt viste deres opbakning til.

Forud for kulminationen i byrådssalen, havde eleverne i samfundsfag arbejdet med demokratiforløb lokalt på skolerne.

På selve Demokratiets Dag, blev vinderforslagene fra hver skole præsenteret, og det demokratiske skal tages helt bogstaveligt, da vinderforslagene på næste udvalgsmøde vil blive behandlet i Udvalget for Børn, Unge og Familie med deltagelse af eleverne.

De tre vinderforslag er:

Ny tildelingsmodel (Præstø Skole)

Lektiedagbog på MinUddannelse (Præstø Skole)

Venskabsprojekt mellem unge og ældre i kommunen (Kulsbjerg Skole)

Forløbene på skolerne bygger på autentiske læringsforløb og principper for Åben Skole og er i tråd med skolernes målsætninger om at skabe synlig læring, gode læringsmiljøer og at give eleverne mulighed for at være medskabere af undervisningen. Således har skolerne konkret arbejdet med at elever skulle:

Diskutere, argumentere og udvikle holdninger, og blive bevidste om egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

Udvikle interesse for lokalpolitik og nærdemokratiet.

Give eleverne mulighed for samarbejde på tværs af kommunen.

Andre forslag der blev præsenteret:

Pulje til sociale aktiviteter i frikvarterne

flere kreative fag i udskolingen

røgfrie skoler.