Demokratiets dag i skolerne

Nyt koncept med fokus på demokrati i kommunens skoler.

For at skabe fokus på demokratiet, har to lærere ansat i en af kommunens skoler foreslået et koncept ”Demokratiets Dag”, som bredes ud til 9. årgang på alle kommunens skoler. Forløbet bygger på autentiske læringsforløb og principper for Åben Skole og bidrager til skolernes målsætninger om at skabe synlig læring, gode læringsmiljøer og at give eleverne mulighed for at være medskabere af undervisningen.

”Demokratiets Dag” afholdes i skoleåret 2018/19 og selve arrangementet finder sted i Byrådssalen. På dagen vil elever sidde i Byrådssalen og agere politikere med udgangspunkt i udvalgte elevforslag fra alle kommunens 9. klasser.

Formålet er at alle elever på 9. årgang arbejder med lokalt demokrati og demokratisk forståelse og engagement:

-       Eleverne skal diskutere, argumentere og udvikle holdninger, og de skal blive bevidste om egne muligheder for deltagelse i demokratiet

-       Eleverne skal udvikle interesse for lokalpolitik og nærdemokratiet

-       Forløbet skal give eleverne mulighed for samarbejde på tværs af kommunen.

Demokratiets Dag gennemføreres af skolernes samfundsfagslærere. Forud for selve dagen har alle skolerne arbejdet lokalt med forslag til sager, som skal forelægges på ”Demokratiets Dag”. Der vil blive valgt et antal sager ud, som konkret vil blive behandlet på dagen. Disse sager vil herefter blive forelagt Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Ungdomsrådet deltager i projektet og vil også være med på selve dagen.

Demokratiets dag supplerer skolernes deltagelse i Skolevalg 2019.

Skolevalg er et 3 uger langt undervisningsforløb, der kulminerer med en autentisk afholdt valghandling for elever i 8., 9. og 10. klasse. Undervejs i forløbet skal eleverne udvælge mærkesager, lave politiske kampagner og deltage i paneldebatter med ungdomspolitikerne. Op til valget får eleverne udleveret valgkort og stemmesedler, som de skal sætte deres kryds på i de opstillede valgbokse.

Landsresultatet vises på en stor tv-transmitteret valgaften på Christiansborg.