Det bliver lettere at få en taxi

Vordingborg kommune har givet tilladelse til, at der kan komme mange flere taxier på gaden.

Vordingborg kommune har i løbet af de seneste måneder udstedt 40 nye tilladelser til at køre med taxi. Der er endvidere modtaget 2 ansøgninger om oprettelse af nye bestillingskontorer, som begge er godkendt på Teknik- og miljøudvalgets møde den 4. oktober 2017.

"Vi vil gerne gøre det lettere for de mennesker, som har lyst til at eje en taxi, at komme ud at køre med den. Vi har en del borgere i kommunen, som i mange år har haft meget svært ved at få en taxi, når de havde brug for den. Vi kan forstå at den nye taxilov, som vi håber vil gælde fra starten af 2018, vil åbne for mange nye muligheder. Vi har i udvalget lyttet til de nye signaler, som vil være til glæde for både borgere og erhvervslivet i kommunen” fortæller Formanden for Teknik- og miljøudvalget, Thomas Christfort.

De nye bestillingskontorer forventes at starte deres markedsføring snarest.