Det er snart tid til indskrivning af børn i børnehaveklasse

Fra 9. november - 10. december kan du indskrive dit barn.

Alle forældre med børn, der er født i 2013, samt børn født i 2012 som har fået udsat skolestart, modtager brev fra distriktsskolen med oplysninger om skoleindskrivning.

Selve skoleindskrivningen foregår i perioden 09. november – 10. december 2018.

Skoleindskrivningen omfatter også børn, der skal indskrives i privat skole eller i en anden kommunal skole end distriktsskolen.

Af hensyn til fordeling af antal børn i klasserne kan kommunalbestyrelsen efter indskrivningen foretage mindre ændringer i skoledistrikterne. Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til, at søskende kan gå på samme skole.

Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2019 kan optages, hvis det antages, at de kan følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. klasse året efter. Forældre skal henvende sig til skolen for indmeldelse.

Samtidig med indmeldelsen i børnehaveklasse har du mulighed for at tilmelde dit barn til skoleklub. Gældende regler om skolebuskørsel kan læses på kommunens hjemmeside (under børn og familie – skoler)

Læs mere om skolestart

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte distriktsskolen.

Skriv dit barn op til skole